Ofte stillede spørgsmål

PAPIRØENs firkantede holm bebygges med én stor karré med forskellige haller i bunden til offentlige funktioner og erhverv samt et vandkulturhus i det nordvestlige hjørne. På toppen af hallerne ligger boligerne, og i midten indrettes et grønt parkanlæg.

Det fremtidige bykvarter er en blanding af middelalderbyens tætte byrum og havnens rå miljø. Byggeriet passer på den måde til øens placering mellem middelalderbyen, Frederiksstaden, Holmen og Christianshavn.

Arkitekturen i den nye bydel er tilpasset den lokale egenart med Holmens historiske bygningsanlæg og Christianshavns pakhuse langs havneløbet. Den nye bebyggelse over og omkring de nye haller er en nytolkning af havnens huse og udformes i tegl, beton og træ – og med høje gavle, der ligger retvinklet på havnekanten. ”Christiansholmertagene” med de usædvanlige, flade tagrygge er inspireret af taget på den bevaringsværdige Kedelsmedje og giver en ny, markant profil i havneløbets skyline.

Boligtyperne bliver varierede med kanalhuse og loftslejligheder samt både små boliger, almene boliger og store boliger i flere planer. Variationen giver mulighed for en blandet beboersammensætning og liv på øen hele dagen.

Læs mere i artiklen ARKITEKTEN HAR ORDET

Først for få år siden blev øen med den meget centrale placering i havnen tilgængelig for almindelige københavnere, og især øens midlertidige madmarked blev en stor succes. Fra i godt 300 år at have været en lukket ø – skiftevist ejet af staten, søværnet, industrien og havnen – blev PAPIRØEN et nyt kulturelt centrum og en populær udflugtsdestination.

I de kommende år skal øen udvikles til et nyt bykvarter med både grønne og blå byrum. Omkranset af vand på alle fire sider bliver øen en urban oase med nyskabende arkitektur, et vandkulturhus, et internationalt hotel, madhal og unikke kulturtilbud. Det hele omgivet af en nybygget havnepromenade med rekreative aktiviteter. Det prisbelønnede arkitektfirma Cobe står bag visionen, som tager udgangspunkt i Holmens særlige historie og identitet.

Og for første gang i historien skal der bo mennesker på Christiansholm! Øen kommer til at rumme godt 250 boliger, hvoraf en fjerdedel skal være almene boliger.

Læs mere i artiklen HAVNENS JUVEL BLIVER ET MODERNE BYRUM, HVOR BOLIGER, MAD OG KULTUR GÅR HÅND I HÅND

Bag det storstilede projekt står Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S, som består af Danica Ejendomme (50 pct.), UNIONKUL (37,5 pct.) og Nordkranen (12,5 pct.).

Totalentreprenøren på opgaven er entreprenørvirksomheden NCC med ingeniører fra MOE og arkitekterne fra Cobe som rådgivere.

Masterplanen for PAPIRØEN er tegnet af det prisbelønnede arkitektfirma Cobe. I udviklingen af udearealet på PAPIRØEN har Cobe samarbejdet med den hollandske landskabstegnestue Inside Outside, der står bag store internationale landskabsprojekter.

Vandkulturhuset er tegnet af den verdensberømte japanske arkitekt Kengo Kuma, Kengo Kuma & Associates, hvor Ejendomsfonden Vandkulturhus Papirøen står som bygherre. Vandkulturhuset bygges i det nordvestlige hjørne, men dette projekt er ikke med i den byggeopgave, som NCC har ansvaret for og starter op i 2020.

Den ældste bygning på PAPIRØEN er Kedelsmedjen – et gammelt kedel- og maskinhus, som i begyndelsen af 1900-tallet fremstillede dampmaskiner til de store dampskibe. Bygningen fra 1909 ligger på PAPIRØENS sydside over for Broens Gadekøkken ved Inderhavnsbroen. Den smukke gamle bygning er i sig selv et besøg værd. Bygningen, der er udpeget som højt bevaringsværdig, er udført i røde tegl og med sadeltag i naturskifer, frontkvist og rundbuede vinduer med småsprossede ruder. Kedelsmedjen vil åbne for besøgende. Planen er, at selskabet bag PAPIRØENs omdannelse, Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S, vil indrette et showroom, hvor besøgende kan komme og se planerne og modellerne for øens nye bykvarter, som er udtænkt og tegnet af arkitekterne fra Cobe. Derudover holder PAPIRØENs egen byggeskole allerede til i Kedelsmedjen på 2. sal.

PAPIRØEN bliver en urban oase omkranset af vand på alle fire sider, hvor mennesker mødes for at koble af, opleve kultur, spise god mad, bo – og nyde udsigten over vandet og indre København.

På erhvervsdelen vil øen rumme et internationalt hotel og markedshaller til butikker, restauranter, kulturliv og cafeer.

Der bliver ikke etableret kontorarealer, da stueetagen er tiltænkt publikumsorienterede serviceerhverv og offentligt tilgængelige funktioner.

PAPIRØENs højeste bygning bliver 41 meter, mens de resterende bygningskroppe ligger med en højde på cirka 30 meter. Vandkulturhuset består af flere pyramidetoppe, der varierer i højden fra mellem 24-30 meter. Til sammenligning er Operaen 38 meter høj, og tårnet på Vor Frelsers Kirke er 90 meter.

Boligtyperne på PAPIRØEN bliver varierede med kanalhuse og loftslejligheder samt både små boliger, almene boliger og store boliger i flere planer. Variationen giver mulighed for en blandet beboersammensætning og liv på øen hele dagen.
Boligselskabet AKB, København er bygherre på de almene boliger og opfører et blandet byggeri med familieboliger, ungdomsboliger og et bofællesskab på PAPIRØEN i Københavns Inderhavn.

For yderligere interesse og spørgsmål kontakt KAB, der har en hjemmeside, hvor det almene boligprojekt beskrives. Siden opdateres løbende med mere information om byggeriet.

Her kan interesserede skrive sig op til AKB’s nyhedsbrev for PAPIRØEN.

Læs mere her PAPIRØEN i København | KAB (kab-bolig.dk)

Byggearbejdet finder sted mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00 og lørdage fra kl. 08.00 til 17.00.

Byggeaktiviteter, der er defineret som særligt støjende, er begrænset til tidsrummet mellem kl. 08.00 og 17.00 på hverdage i henhold til de vilkår, Københavns Kommune har fastlagt.

Byggeperioden for PAPIRØEN løber fra 2019 og frem til 2024.

I oktober 2019 og frem til august 2020 har G. Tscherning A/S stået for at udgrave byggegruben, hvor Per Aarsleff A/S har haft ansvaret for at færdiggøre byggemodningsarbejdet samt opgradering af Trangravsvej.

Imens dette arbejde har stået på, har Københavns Museum løbende foretaget arkæologiske undersøgelse bevæbnet med skovle, graveskeer og pensler. Læs mere i artiklen FUND UNDER OVERFLADEN.

I sensommeren 2020 rykkede NCC ind på byggepladsen, og det nye byggeri kunne gå i gang. De næste fire års arbejde på PAPIRØEN falder i flere faser. I grove træk bliver der sommeren 2021 lagt låg på parkeringskælderen, og i sommeren 2023 vil første fase af boligbyggeriet (ejerlejligheder) stå klar. I foråret 2024 er hotellet, hallerne og de resterende lejligheder (almene og ejerboliger) færdige.

Læs mere i artiklen SKRÅ FACADER, PARKERINGSKÆLDER OG PLADS TIL MAD OG KULTUR: ALLE ENTREPRENØRENS KOMPETENCER TAGES I BRUG PÅ PAPIRØEN

Vandkulturhuset bygges i det nordvestlige hjørne, men dette projekt er ikke med i den byggeopgave, som NCC har ansvaret for og starter op i 2020. Læs mere om Vandkulturhuset på www.vandkulturhusetpapirøen.dk

NCC er yderst opmærksomme på omgivelserne, og særligt de mange trafikanter er med i planlægningen, hvor NCC’s mål er at nedbringe omfanget af tung trafik igennem byen.

Blandt andet vil væsentlige dele af bygningerne ankommer til PAPIRØEN som præfabrikerede enheder, det gælder fx stålkonstruktioner, facader, teknikrum og skakte til tekniske installationer. Derved undgår NCC transport af mange mindre dele, og mængden af egentligt byggeaffald reduceres samtidig, hvilket samlet set mindsker trafikken til og fra øen betragteligt.

Derudover forsøger NCC at mindske byggepladstrafikken i myldretiden og tager de forholdsregler, der kan afhjælpe de trafikale udfordringer, man må forvente, når der skal bygges midt i byen.

Læs mere i artiklen EN BYGGEPLADS MIDT I HOVEDSTADEN KRÆVER GOD LOGISTIK OG HENSYN TIL NABOERNE

Det er Københavns Kommune, der som miljømyndighed fastsætter støjgrænserne for det arbejde, som skal udføres.

Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift kan du læse, hvor meget, der må støjes og støves fra en byggeplads og i hvilket tidsrum, der må arbejdes.

Hvis du vil klage over støj, lugt eller støv fra byggearbejdet, skal du kontakte kommunen, som er myndighed på dette område. Du kan kontakte kommunen via dette link.

Du kan altid tage fat i projektsekretariatet på kontakt@papiroeen.dk for at få mere information om selve byggeriet af Papirøen.


Fakta om projektet

Papirøen

Bygherre
Udviklingsselskabet Christiansholms Ø P/S, som består af Danica Ejendomme (50%), UNIONKUL (37,5%) og Nordkranen (12,5%).

Totalentreprenør - Nybyg
NCC Danmark A/S

Arkitekter
Masterplanen for PAPIRØEN er tegnet af Cobe

Landskabsarkitekt
Inside Outside

Entreprenør – Byggemodning
Per Aarsleff A/S
Underentreprenør G.Tscherning A/S

Rådgivere
Byggemodning: Niras
Nybyg: MOE og Cobe

Omfang
Her opføres et helt nyt bykvarter med 253 boliger. Boligtyperne bliver varierede med 151 ejerlejligheder, 84 almene boliger, 11 Kanalhuse og 7 Operahuse. Derudover følger et hotel med 128 værelser, parkeringskælder i to etager med plads til cykler og biler samt markedshaller til butikker, restauranter, cafeer og kulturliv. Øen er omgivet af en ny havnepromenade til rekreative aktiviteter, og det blå ydre suppleres af et grønt indre: Det grønne torv og taghaver i syv til ni meters højde.Vandkulturhuset bygges i det nordvestlige hjørne, men dette projekt er ikke med i den byggeopgave, som NCC har ansvaret for og startede op i august 2020.

Byggeperiode

Byggeperioden for PAPIRØEN løber fra 2019 og frem til 2024.

I oktober 2019 og frem til august 2020 har G. Tscherning A/S stået for at udgrave byggegruben, hvor Per Aarsleff A/S har haft ansvaret for at færdiggøre byggemodningsarbejdet samt opgradering af Trangravsvej.

Imens dette arbejde har stået på, har Københavns Museum løbende foretaget arkæologiske undersøgelse bevæbnet med skovle, graveskeer og pensler. Læs mere i artiklen FUND UNDER OVERFLADEN.

NCC overtog byggepladsen sensommeren 2020 og er nu i fuld gang, hvor de som totalentreprenør på det nye byggeri er med til at realisere visionerne sammen med bygherre og arkitekterne. De næste fire års arbejde på PAPIRØEN falder i flere faser. I grove træk bliver der sommeren 2021 lagt låg på parkeringskælderen, og i sommeren 2023 vil første fase af boligbyggeriet (ejerlejligheder) stå klar. I foråret 2024 er hotellet, hallerne og de resterende lejligheder (almene og ejerboliger) færdige.

Læs mere i artiklen SKRÅ FACADER, PARKERINGSKÆLDER OG PLADS TIL MAD OG KULTUR: ALLE KOMPETENCER TAGES I BRUG PÅ PAPIRØEN

 

Vandkulturhuset

 

Arkitekter
Vandkulturhuset er tegnet af Kengo Kuma & Associates

Bygherre
Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen
www.vandkulturhusetpapirøen.dk

For mere information om Vandkulturhuset kontakt info@vandkulturhusetpapiroen.dk