Først for få år siden blev øen med den meget centrale placering i havnen tilgængelig for almindelige københavnere, og især øens midlertidige madmarked blev en stor succes. Fra i godt 300 år at have været en lukket ø – skiftevist ejet af staten, søværnet, industrien og havnen – blev PAPIRØEN et nyt kulturelt centrum og en populær udflugtsdestination.

I de kommende år skal øen udvikles til en ny bydel med et rigt og mangfoldigt byliv og med både grønne og blå byrum. Det prisbelønnede arkitektfirma Cobe står bag visionen, som tager udgangspunkt i Holmens særlige historie og identitet.

NY HAVNEPROFIL

PAPIRØENs firkantede holm bebygges med én stor karré med forskellige haller i bunden til offentlige funktioner og erhverv samt et vandkulturhus i det nordvestlige hjørne. På toppen af hallerne ligger boligerne, og i midten indrettes et grønt parkanlæg.

Det fremtidige bykvarter er en blanding af middelalderbyens tætte byrum og havnens rå miljø. Byggeriet passer på den måde til øens placering mellem middelalderbyen, Frederiksstaden, Holmen og Christianshavn.

Arkitekturen i den nye bydel er tilpasset den lokale egenart med Holmens historiske bygningsanlæg og Christianshavns pakhuse langs havneløbet. Den nye bebyggelse over og omkring de nye haller er en nytolkning af havnens huse og udformes i tegl, beton og træ – og med høje gavle, der ligger retvinklet på havnekanten. ”Christiansholmer-tagene” med de usædvanlige, flade tagrygge er inspireret af taget på det bevaringsværdige Kedelsmedje og giver en ny, markant profil i havneløbets skyline.


Læs mere i artiklen ARKITEKTEN HAR ORDETForeløbige illustrationer. Der vil ikke kunne støttes nogen ret på indholdet heraf i forbindelse med erhvervelse af ejendom eller indgåelse af lejekontrakt om lejemål på PAPIRØEN.

MAD, EVENT OG FINE DINING

De rå industrielle papirhaller var nøglen til PAPIRØENS hurtige opblomstring med deres robuste og fleksible arkitektur, som gjorde, at de kunne rumme mange forskellige aktiviteter og events. Hallernes identitet og rumlige fortrin fastholdes i den fremtidige udvikling af øens offentlige stueetage. De historiske industrihaller genetableres som en række moderne haller med åbne og fleksible facader. I én af hallerne arbejdes der på at genbruge de gamle, karakteristiske træspær.

Hallerne skal danne ramme for forskellige offentlige og kulturelle aktiviteter i det nye bykvarter. Den åbne stueetage skal invitere alle indenfor, både dag og aften, og supplere de to formelle nabokulturinstitutioner, Operaen og Skuespilhuset, med nye typer mere folkelige og uformelle kulturoplevelser.


Læs mere i artiklen PAPIRØEN – ET URBANT REFUGIUM MED GASTROUNIVERS