En byggeplads midt i hovedstaden kræver god logistik og hensyn til naboerne


Som byggeplads skiller PAPIRØEN sig ud fra snart sagt alle andre i Danmark. Øen syner ikke af meget, og kun én bro fører over til øen. Det stiller krav til logistik, og når NCC som totalentreprenør på byggeopgaven også ønsker at genere naboerne mindst muligt, må en lang række af hensyn tænkes ind så tidligt i forløbet som muligt.


Projektdirektør Mikael Dahl-Jensen fra NCC forklarer, at gennemtænkte logistiske løsninger betyder meget, når en stor byggeplads midt i København skal fungere optimalt.

–Hvis vi begynder med selve pladsen, så har vi asfalteret de veje, vi kører på. Det mindsker støvgenerne i forhold til vores naboer. Og ser vi på vores nære omgivelser, gør vi meget for at få trafikken til at forløbe uden problemer. Vi har fx etableret bump, så cyklisterne ikke kører så hurtigt, og der er også bump, som minder store og små biler om, at man skal køre forsigtigt i området, siger Mikael Dahl-Jensen.

Helt overordnet er NCC i løbende kontakt med Københavns Kommune om de udfordringer, det giver, når en stor byggeplads er placeret tæt på Inderhavnsbroen og Trangravsvej.

–Man kan forestille sig endnu mere gadelys, gult blink og måske endda et egentligt lyssignal. Vi gør en stor indsats for at gøre tilkørselsforholdene til PAPIRØEN så sikre som muligt, og lige nu forbereder vi et oplæg til kommunen om netop trafikregulering, fortæller Mikael Dahl-Jensen

Skurby i vandkanten

PAPIRØENs begrænsede størrelse har ført til, at der er etableret en skurby bogstaveligt talt i vandkanten.

–Vi har valgt at placere byggepladskontoret og selve skurbyen på konstruktionen for den fremtidige brygge, så vi kan frigøre så meget byggepladsareal som muligt. Desuden er PAPIRØEN i byggeperioden midlertidigt udvidet med 20 meter mod nord og øst, så vi på den måde får mere plads at arbejde på, siger Mikael Dahl-Jensen og understreger, at udvidelsen bliver fjernet, når byggeriet er afsluttet.

 

Tunge transporter

NCC arbejder målrettet på at begrænse antallet af tunge transporter til PAPIRØEN.

–Vi sørger for, at mange dele til byggeriet er samlet, inden de ankommer til øen. Det reducerer antallet af transporter og giver mindre støv og støj i området. Ved traditionelt byggeri klarer du mange af opgaverne på pladsen ved hjælp af håndværkerne, men når byggematerialer fremstilles forskellige stedet i landet, skal alt gennemtænkes og projekteres to år inden, det leveres til pladsen, forklarer han.

Meget lidt plads

PAPIRØENs begrænsede størrelse stiller i det hele taget særlige krav til både proces og planlægning.

–Der er ganske enkelt ikke plads til, at murerne får leveret 20 paller med mursten, mørtel, blandemaskiner, stillads etc. Det samme gælder på VVS-området, og når fx teknikrum og teknikskakte næsten er klar til brug, når de ankommer til øen, skal der ikke leveres store mængder af rør, kanaler, ventiler, pumper og andre løsdele. Det meste kan faktisk løftes direkte fra lastbilen på plads i bygningen. Så arbejdsmiljømæssigt er det også langt bedre, end at en stor mængde materialer bliver aflæsset på terræn og skal bæres ind i bygningen. Og vi reducerer mængden af affald, som skal transporteres væk fra øen. Vi slipper fx for afskårne rørkanaler, mursten og mørtelrester. I forvejen er vi jo udfordret af, at der blot er en transportvej til øen. Dertil kommer, at der reelt kun eksisterer to ruter, som lastbiler til og fra øen kan bruge. Enten via Prinsessegade eller via en rute, der følger Amager Strandvej og videre forbi Margretheholm. Så vi tænker løbende på at optimere transportløsningerne og tilpasse dem byggeriets forskellige faser, fortæller han.

 

Vigtig planlægning

En del af løsningen består simpelthen i planlægning.

–Vi planlægger for en uge ad gangen, når det gælder leverancer til byggepladsen. Leverancerne følger et skema. Fx kommer betonelementer til pladsen om eftermiddagen, når den egentlige arbejdsdag er forbi. Elementerne bliver sat på den rette location og løftet på plads, når montageholdet møder ind næste morgen. Der er ca. 3000 transporter fra Boligbeton i Hedensted og Ambercon i Støvring, så grundig planlægning er meget afgørende, forklarer Mikael Dahl-Jensen.

Fokus på skolevej

For at begrænse generne ved de tusindvis af transporter, der foregår til og fra øen, spreder NCC transporterne ud over så mange timer som muligt.

–Vi kører selvfølgelig ikke om natten, men vi forsøger at transportere materialer og store betonelementer til øen sidst på dagen og frem til klokken nitten. Så kan arbejdet på selve byggepladsen gå i gang uden problemer, når arbejdsdagen begynder næste morgen, siger Mikael Dahl Jensen og nævner i den forbindelse, at forældrene til børn på Christianshavns Skole ønsker, at tung trafik til og fra PAPIRØEN ikke finder sted, når de fleste børn er på vej til skole i tidsrummet fra klokken 07.45 til 08.15.

–Vi har fortalt vores leverandører, at tung trafik ikke må forekomme i det tidsrum, pointerer han.


PAPIRØEN udvikles til et nyt bykvarter i hjertet af havnen. 

Her opføres ejerboliger, almene boliger, hotel, parkeringskælder i to etager, nye grønne arealer og markedshaller til butikker, restauranter, caféer og kulturliv. 

Velkommen i 2024!


Tekst: Søren Egeret / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Foto: Nikoline Kern og Stine Skøtt Olesen / NXT