Juleaften med lys i vinduerne på PAPIRØEN


Pulsen er god på PAPIRØEN.
Den ene bygning efter den anden bliver taget i brug, og projektdirektør Tobias Berner fra NCC siger uopfordret, at der er udsigt til en lang række af afleveringer og færdiggørelser af de forskellige bygninger på øen i den kommende periode.


Fra november og frem til næste sommer ændrer PAPIRØEN sig med andre ord fra at være byggeplads til at fremstå som et moderne og unikt bykvarter, hvor et mangfoldigt liv med alskens aktiviteter nederst i bygningernes talrige inviterende rum vil udfolde sig.

Trin for trin

Tobias Berner remser op.

–Papirhuset, Christianshus og Skuespiltårnet er vi færdige med, og de første christiansholmere er flyttet ind. Det samme gælder bygningernes kældre til parkering. Til november afslutter vi arbejdet med Operatårnet, og i februar næste år lægger vi sidste hånd på Kongeporttårnet og øens almene boliger. Til marts står hotellet færdigt, og herefter følger Kanalhusene mod syd og Operahusene mod nord. Sideløbende bliver terrænet overalt på øen gjort færdigt, og gårdrummets meget spektakulære belægning, inspireret af papirklip, vil kunne nydes fuldt ud i det tidlige forår 2024, fortæller projektdirektøren.

Han fremhæver taghaverne og siger, at et luftfoto ville vise, at halvdelen af taghaverne nu er etableret.

–De fremstår grønne med træer, buske og græs, og arbejdet med haverne følger fremadrettet samme tempo, som gælder for bygningerne generelt. På terræn forventer vi, at de 20 store træer til det grønne torv i midten af øen flytter ind til foråret.

Sameksistens

I takt med at flere og flere bygninger kan tages i brug, bliver selve byggepladsarealet mindre. Set udefra får man stadig øje på grusbunker, hegn og containere, som bliver flyttet rundt på øen i takt med, at det enkelte område og den enkelte bygning bliver afleveret til bygherren. NCC gør i den forbindelse en stor indsats for, at byggeri og boliger ikke generer hinanden unødigt.

–Vi har meget tydeligt hegnet ind, hvor vi bygger og arbejder. Man vil heller ikke være i tvivl om, hvor man frit kan bevæge sig rundt på øen i de områder, der er åbne for beboerne. Øen åbner først for offentligheden i 2024.

I den kommende tid hen over efteråret vil man udefra kunne følge med i, at Kanalhusene og Operahusene får både facadebeklædning og tagdækning, og vinduespartierne vil man også lægge mærke til.

Kigger man mod PAPIRØEN i december vil man opleve, at en stor del af øen er beboet, og i 2024 begynder visionen for alvor at leve.


PAPIRØEN udvikles til et nyt bykvarter i hjertet af havnen.

Her opføres ejerboliger, almene boliger, hotel, parkeringskælder i to etager, nye grønne arealer og markedshaller til butikker, restauranter, caféer og kulturliv.

Velkommen i 2024!


Tekst: Søren Egert / NXT // Visualisering: Cobe //  Foto: Dragør Luftfoto og Stine Skøtt Olesen / NXT