Papirklip folder historien ud


Nye fortællinger skal nu lægges til historien om Inderhavnens mest fremtrædende plads. I godt 300 år var øen et lukket sted, hvor den sidste tid som papirlager gav Christiansholm kælenavnet PAPIRØEN. Og det er historien om papiret, som er inspirationen bag den fortælling, der nu skal udfolde sig over øens overflade.


Landskabet på PAPIRØEN bliver formet af den hollandske landskabstegnestue Inside Outside, der sammen med arkitekter og landskabsarkitekter hos Cobe, skal realisere de visioner, der skal forene det grønne byrum med havnen. Et af de landskabelige greb, der udfoldes på øen, er et stort papirklip.

–Når vi udvikler et landskab, er det vigtigt for os, at der er en dynamisk relation mellem det, der var og det, der kommer samtidig med, at vi formår at forbinde det ydre og det indre, den nye havnepromenade og det grønne torv. Her er papirklippet for os et greb, som minder os om historien, formgiver stedet og inviterer os til at gå på opdagelse, fortæller Petra Blaisse, der er grundlægger af Inside Outside og sammen med sin kollega Jana Crepon, står bag landskabsarkitekturen på PAPIRØEN.

Fra papir til mennesker

–Når du møder et område som PAPIRØEN, så møder du samtidig stedets fortid, og vi har i landskabet haft fokus på, hvordan vi kan bringe historien med videre og bidrage med nye udtryk, som øen holder på, siger Jana Crepon.

Hos Inside Outside beskriver de udviklingen af det nye bykvarter som en historisk rejse fra papir til mennesker, hvor landskabet skal indfange og give plads til de skjulte fortællinger. Og det er ikke kun træer og planter, der bidrager.

–Under de med tiden store trækroner dekoreres belægningen med et enormt papirklip skabt af H.C. Andersen. Når lyset trænger igennem trækronerne, vil man opleve et skyggespil fra bladene sammen med de store mønstre i papirklippet. Det bliver en urban atmosfære blandet med en eventyrlig kvalitet, som skaber en kontinuitet mellem det indre og ydre, fortæller Jana Crepon, imens Petra Blaisse præsenterer papirklippet, som belægningen tager form efter.

Fantasien udfordres

–Det valgte papirklip illustrerer ikke et af de kendte eventyr fra H.C. Andersen, men giver plads til fantasien, hvor alle kan gå på opdagelse i mønstrene med en invitation til kollektiv fortolkning, lyder det fra Petra Blaisse og forsætter fortællingen om papiret.

–Papiret er som materiale den inspiration, der definerer terrænet og den nye havnepromenade. Tanken er, at papirklippet fortsætter videre ned mod vandet i store, teksturelle folder. Her skal man forestille sig, at papiret bliver påvirket af havvand, og derfor fortsætter promenaden helt ned i vandet, fortæller Petra Blaisse og folder et papir, som var det et kotekort for øen.


PAPIRØEN udvikles til et nyt bykvarter i hjertet af havnen.

Her opføres ejerboliger, almene boliger, hotel, parkeringskælder i to etager, nye grønne arealer og markedshaller til butikker, restauranter, caféer og kulturliv.

Velkommen i 2024!


Tekst: Madeleine Kate McGowan og Nikoline Kern / NXT // Portræt foto: Inga Powilleit / Inside Outside // Visualisering: Cobe // Papirklip helhed og skygge: Inside Outside // Model med lys: Cobe // Øvrige billeder: Stine Skøtt Olesen / NXT