Det grønne torv i hjertet af øen


Når Inside Outside går til en opgave som PAPIRØEN og skal udvikle et landskab, handler det om at etablere en levende relation mellem det indre og det ydre, mellem undergrunden og overfladen, fortid og nutid, og mellem natur og by – intet mindre.


Landskabsarkitekturen på PAPIRØEN er skabt af den Amsterdambaserede tegnestue, Inside Outside. Og de ledende kræfter bag designet er grundlægger Petra Blaisse og landskabsarkitekten Jana Crepon.

I samarbejde med arkitekter og landskabsarkitekter hos Cobe, der står bag masterplanen for PAPIRØEN, vil Inside Outside realisere visionerne om en urban oase i blå og grønne omgivelser.

Naturens foranderlighed

Som landskabstegnestue har Inside Outside et specifikt fokus på levende materialer og et fokus på, hvordan tiden former disse.

–Der er en uforudsigelighed ved at arbejde med et landskab, fordi du har med levende materialer at gøre: planter, træer, vand og jord. Det er aldrig til at vide præcist, hvordan det vil udvikle sig, da alt er i konstant forandring, fortæller Jana Crepon og tilføjer, at det netop er disse kvaliteter, der gør, at hun nyder sit arbejde.

Fra tegnestuen ser de en voksende interesse for naturen og en generel tendens til, at mennesker kræver plads til grønne arealer – også i byen.

–Vi opsøger naturen, og tiden med Corona har gjort, vi er blevet mere bevidste om dens kraft og betydning. Vi har behov for frisk luft, gåture og grønne åndehuller, hvor vi kan møde det vilde miljø og hinanden. Samtidig er det tydeligt, at vi har brug for flere grønne oplevelser i byen, hvis der skal være plads til, at vi alle kan nyde de små oaser, siger Petra Blaisse og viser skitserne frem af visionen for PAPIRØEN.

PAPIRØEN - skitse diagram, Cobe

Blåt ydre – grønt indre

PAPIRØEN er omkranset af vand på alle fire sider, og i midten af øen suppleres det blå med det grønne. Ved at placere bygninger som én stor karré, opstår en intim og beskyttet plads i midten, som giver plads til et offentligt grønt byrum.

–Allerede i planlægningen er det vigtigt at være bevidste om balancen mellem hvor meget, der skal plantes, og hvor meget, der skal stå åbent. Disse overvejelser er centrale for, at der kan etableres rum til menneskers kulturelle udfoldelser, siger Petra Blaisse, der har sit faglige afsæt i kunsten.

 Derfor har Inside Outside valgt at lade visse områder i landskabet stå som åbne rum uden planter. Andre områder bliver omfavnende og tætgroede mellemrum med smukke snørklede overdækninger, der om sommeren vil kaste vekslende skygger mod overfladerne.

–Vi er samtidigt blevet udfordrede af mulighederne, fordi det grønne på PAPIRØEN forbindes på tre niveauer: underjordisk, gadeplan og taghaver.

Vokser op fra dybet

Under overfladen bygges en parkeringskælder, der skal frigive plads på øen til mennesker og grønt miljø. Trods den vigtige funktion er parkeringskældre ofte skjulte rum, men opgaven på PAPIRØEN var at forbinde naturen med byen.

–Vi begyndte med at have fokus på at forene det indre gårdrum med den ydre havnepromenade, men mere og mere er det vokset til også at handle om at forbinde de nedre etager med øens overflade. Og selve løsningen er noget af det, vi glæder os særligt til at opleve, når øen står færdig, og visionerne bliver virkeliggjorte, siger Jana Crepon og maler med ord et billede af det, der kommer.

–Normalt ser vi ikke undergrunden. Så det er skønt at bryde overfladen åben og vise, hvad der er neden under. På PAPIRØEN vil der være en åbning i kælderdækket, der giver plads til en voluminøs trappe, hvor man fra kælderen kan bevæge sig rundt og op i lyset. I midten af trappen og med rod i kælderen plantes øens højeste træ, der vil skyde op fra dybet og med tiden bidrage med sin store krone til torvets grønne tag.

Det grønne torv

Stiger man op ad kælderen eller søger ind ad de små gader, der fører mod den centrale plads, vil sceneskiftet intensiveres af et frodigt grønt dække.

–Den centrale plads prydes af 20 store træer og cirkulære tæpper af blomster, som spejler træernes kroner. Den omkransede plads bliver kernen i de kolde årstider, men kan også give et køligt åndehul i de varme sommermåneder, fortæller Jana Crepon og minder om, at et nyt landskab kræver, at vi er tålmodige, fordi træer og planter skal have tid til at vokse og udvikle sig.

Oven for hallerne ligger taghaverne, der som en perlekæde indrammer øens grønne centrum, og gør dette ekstra frodigt. Taghaverne er private, og beplantningen er bl.a. inspireret af det, vi forstår ved en klassisk frugthave: kirsebær, æble og hasselnød.

–Blomstrende frugttræer og flerstammede prydtræer vil blive spredt over boligområderne. Men der kommer også stauder, høje græsser og blomstrende buske, der indtager og definerer den private taghave, mens ovale plantekummer med fyr, røn, stauder og høje græsser fylder passagerne i stueplan. Kompositionen af forskellige sorter skaber mange farver og teksturer på alle tidspunkter af året, fortæller Jana Crepon.

Det skjulte liv

Som landskabstegnestue har Inside Outside et særligt forkus på at finde løsninger, der giver gode betingelser for, at træer kan gro i svære miljøer.

–Vi er yderst bevidste om vigtigheden af selve jordkvaliteten. Når først du giver dig i kast med at fordybe dig i trivslen af træerne og planterne, og hvor rødderne snor sig hen, og om alt er sundt og gror, så bliver du virkeligt optaget af, at det, vi planter, skal have det godt. Og målet for os er samtidig at skabe et landskab, der ikke kun tiltrækker mennesker men også insekter og fugleliv. Derfor er vi særligt optaget af det skjulte liv i jorden: funghi, bakterier og orme. Det er helt afgørende, når vi skal skabe en rig muldjord og masser af liv, understreger Petra Blaisse og tilføjer med et smil, at det, hun ser allermest frem til, er en blomstrende ø med glade træer, dyr og mennesker.


PAPIRØEN udvikles til et nyt bykvarter i hjertet af havnen.

Her opføres ejerboliger, almene boliger, hotel, parkeringskælder i to etager, nye grønne arealer og markedshaller til butikker, restauranter, caféer og kulturliv.

Velkommen i 2024!


Tekst: Madeleine Kate McGowan / Nikoline Kern / NXT // Visualiseringer: Cobe // Principskitse: Cobe // Foto fra tegnestuen Inga Powilleit og Inside Outside // Øvrige foto: Stine Skøtt Olesen / NXT