Skræddersyet husbåd til PAPIRØEN


Når arkitekt Mads Møller fra tegnestuen Arcgency peger på sine tegninger af den kommende husbåd til PAPIRØEN, refererer han ofte til de unikke og skråtstillede tage på øens bygninger.

–Husbåden er skræddersyet og får skråtstillede facader i materialer, der har referencer til det historiske område, PAPIRØEN skriver sig ind i. Så jeg ser den som en mini-udgave af den arkitektoniske vision for øen, fortæller Mads Møller, solidt bænket i den nyindrettede kontorvogn, som har plads nær tegnestuen i egen have på Østersøvej et godt stykke ude på Nordhavn.


Flydende beboerhus

Arcgency har arbejdet med at udtænke og tegne husbåden i knap to år. Opgaven er kompleks, for husbåden skal, meget banalt, både være hus og båd. På PAPIRØEN bliver husbåden et vigtigt omdrejningspunkt. Den huser således øens concierge og de mere praktiske funktioner som kajakopbevaring og håndtering af pakker til øens beboere. Dertil kommer funktionen som beboerhus, hvor der er plads til både traditionelle beboermøder og mindre børnefødselsdage. To rum på husbåden kan bruges til overnatning for gæster til øens beboere.

På flere områder skiller en husbåd sig ud – også rent formelt.

–For en tegnestue er det selvfølgelig udfordrende, at den del af husbåden, som ligger over vandoverfladen, er omfattet af bygningsreglementet. Den del, som ligger under vandoverfladen, retter sig efter Søfartsstyrelsens bestemmelser. Men vi har lært at navigere, siger en tilfreds Mads Møller og tilføjer, at projektet netop nu er i myndighedsbehandling i Københavns Kommune.

Visuelle kvaliteter

–Da vi begyndte på opgaven, spurgte vi os selv: Hvordan kan vi skabe noget, der i kraft af de visuelle kvaliteter bidrager til et i forvejen meget markant område midt i København? Disciplinen husbåd er sammensat, så vi fotograferede godt og grundigt de husbåde, der ligger rundt omkring i havneområderne i hovedstaden. Vi har på den baggrund analyseret os frem til det, vi mener, giver en husbåd visuelle kvaliteter. I vores optik er det bl.a. vigtigt at fastholde det maritime præg, når man konstruerer en husbåd. Først herefter kunne vi tage hul på processen med at tegne selve huset.

–Vi har fokus på, at nærhed til vandkant spiller en afgørende rolle for København og på PAPIRØEN, og den dimension ønsker vi at understøtte, siger Mads Møller med henvisning til, at tegnestuen har sat sig ind i områdets maritime historie.

Bedding som inspiration

De historiske referencer er vigtige for udviklingen af PAPIRØEN, og derfor går de også igen, når øens husbåd tager form.

–I vores udforskning af området blev vi hurtigt forelskede i beddinger og konceptet bag. En bedding er en simpel måde at bygge et lille skibsværft på, hvor du har et træstativ, som gør det muligt at bygge skroget på land. Christiansholm er oprindelig bygget som bedding og har haft en mastekran lig den, der i dag kan ses på Nyholm. Mastekranen baserer sig ligeledes på træ som det bærende element, når man kigger bag murstensfacaden. På den baggrund fandt vi inspirationen til PAPIRØENs husbåd, der skal bygges i træ og bruge konstruktionen som udtryk.

Bygget af træ

Husbåden er en del af det, som er unikt for øen. På samme måde som de store bygninger er det.

–Der er lavet en masterplan for PAPIRØEN, som sikrer, at det hele hænger sammen i en overordnet komposition. Tanken om et helhedsorienteret udtryk gælder også den lille skala. Bygherre kunne nemt have valgt en plug and play løsning for husbåden, men der er i stedet gjort en ekstra indsats for at skabe noget, som passer specifikt til stedet.

–Husbåden bliver bygget på en pram af pontoner, hvor selve huset består af trækonstruktioner med fine detaljer, der udføres på bedste tømrermanér. Vi vil forsøge at bygge mest muligt af genbrugstræ, og drømmescenariet er selvfølgelig at genbruge konstruktionstømmer fra nedrivning af de gamle industrihaller, men det kommer an på styrke og kvalitet. Er vi nødsaget til at bygge med nyt træ, vil det være certificeret, så vi får sikkerhed for, at træet kommer fra ansvarlig skovdrift.

Slår takten an

Han er meget bevidst om, at PAPIRØENs husbåd ikke bliver den eneste i området.

–Lokalplanen for området giver plads til flere husbåde ved PAPIRØEN, og vi har derfor tegnet husbåden, så kommende husbåde ikke får svært ved at falde ind i billedet. Man kan opfatte vores husbåd som en skabelon, der med et gridmotiv kan ses som et åbent design for fremtiden. Vi har slået en takt og en tone an, og dem kan andre spille videre på, siger Mads Møller.

Han betegner PAPIRØENs kommende husbåd som en hybrid.

–Jeg mener, at vi er landet et interessant sted, som hverken er en traditionel båd eller et almindeligt hus. Husbåden til PAPIRØEN ligner mere en lille værftsbygning, lade eller et tørrehus. Vi har tegnet den sådan, fordi den skal ligge klos op ad PAPIRØEN. Den er både en del af områdets historie og øens nye identitet.

Efter planen bliver husbåden taget i brug om cirka halvandet år.


PAPIRØEN udvikles til et nyt bykvarter i hjertet af havnen.

Her opføres ejerboliger, almene boliger, hotel, parkeringskælder i to etager, nye grønne arealer og markedshaller til butikker, restauranter, caféer og kulturliv.

Velkommen i 2024!


Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Nikoline Kern og Stine Skøtt Olesen / NXT