Ingeniørens digitale spadestik sætter retningen for byggeriet


Dybest set har ingeniører som faggruppe fingrene nede i alt, der drejer sig om det mangeartede byggeri på PAPIRØEN. Hver dag tager ingeniørerne et stort antal vidt forskellige spadestik, som regel digitale.


Sine Trige Pedersen er ingeniør, sektionschef i NCC og overordnet projekteringsleder på PAPIRØEN.

–Kernen i mit arbejde er at få rådgiverne til at skabe et projekt, som beboerne, brugerne, bygherren og NCC bliver glade for. Det handler om kommunikation, styring og formidling. Opgaven på øen er kompleks, og i praksis betyder det, at 50.000 kvadratmeter med meget forskellige bygninger skal opføres på samme tid. Det svarer jo reelt til, at fem forskellige byggeopgaver bliver udført samtidigt. Vi bygger kældre med supportfunktioner til hallerne, parkering og teknikrum. Oven på det bygger vi hotel, haller, ejerboliger, almene boliger og taghaver. Derfor har vi fem projekteringsledere tilknyttet det samlede projekt, og vi har så fordelt opgaverne imellem os, forklarer Sine Trige Pedersen.

Samarbejde betyder alt

–Vi kunne ha’ valgt at tage en bygningstype hver, men så skal man som projekteringsleder igennem meget af det samme, fordi bygningerne trods deres umiddelbare forskellighed alligevel har visse fællestræk, siger hun. Forudsætningen for at komme i mål med en opgave som PAPIRØEN er ifølge Sine Trige Pedersen samarbejde.

–Det betyder alt på en byggeopgave som denne her, og som følge af coronasituationen har vi måttet lære at samarbejde digitalt. Inden corona var det ellers aftalt, at vi skulle sidde sammen på et projektkontor, og det praktiserede vi i nogle måneder sammen med rådgiverne for at sikre samarbejde og kommunikation, men da vi som følge af corona ikke længere kunne sidde sammen, måtte vi gå digitalt til værks, og vi er blevet særdeles gode til det, konstaterer projekteringslederen.

Koordinerende ingeniør

Peder Schiønning, ingeniør og projektchef i rådgivningsvirksomheden MOE, ser sin rolle på PAPIRØEN som i høj grad koordinerende.

–Kernen er at få ambitionerne ført ud i livet. Både hvad angår arkitektur og funktionalitet er det dybest set ingeniørernes opgave at få det til at lykkes. Der er så mange forskellige behov – fx i forhold til akustik, arkitektur, fleksibilitet, driftsforhold og økonomi. Som ingeniører skal vi kunne tage højde for det hele. Man skal huske, at inde bag det lækre, åbne og imødekommende byggeri, ligger der en masse ingeniørkærlighed gemt. Uden den, var projektet ikke lykkedes, siger Peder Schiønning fra MOE.

Han mener, at PAPIRØEN på flere måder sprænger skalaen for moderne byggeri.

–Vi har at gøre med en markant arkitektur og mange funktionaliteter. Det kræver meget ingeniørfaglig koordinering på tværs at skulle tage hensyn til akustik, brand, tilgængelighed og installationer. Og pladsen på PAPIRØEN er som bekendt begrænset. Alt, du foretager dig, påvirker næste led i byggeriet. Derfor skal du være skarp hele tiden, vurderer Peder Schiønning.


PAPIRØEN udvikles til et nyt bykvarter i hjertet af havnen.

Her opføres ejerboliger, almene boliger, hotel, parkeringskælder i to etager, nye grønne arealer og markedshaller til butikker, restauranter, caféer og kulturliv.

Velkommen i 2024!


Tekst: Søren Egert og Nikoline Kern / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT