Bundpladen tager form


Nytåret markerer, at der bliver taget hul på endnu et kapitel i historien om byggeriet på PAPIRØEN.


 

1.449 pæle af armeret beton er rammet ned i undergrunden – piloteringen er dermed afsluttet. Og på John Mihalechs arbejdsbord i skurbyen på øen kan man faktisk se konturerne af det kommende arbejde på byggepladsen.

John Mihalech er senior produktionschef i NCC og ansvarlig for det, der rent teknisk kaldes etablering af råhus.

Stor bundplade

Begrebet råhus bruges om den grove del af bygningen og består af de dele, der udgør det bærende skelet, inden de øvrige bygningsdele kan monteres. Før råhuset kan rejse sig, skal det have en bundplade at stå på, og på PAPIRØEN er der tale om en bundplade af dimensioner.

–Lige nu er vi ved at støbe projektets bundplade, der skal være 12.400 kvadratmeter. Det er stort for et boligbyggeri, og noget af det største, vi laver i Danmark! Arbejdet består af otte store støbninger, og hver støbning skal udføres over en lang arbejdsdag og varer cirka 12 timer i gennemsnit.

Støbearbejdet er mest af alt et samarbejde mellem materialer, byggefolk og maskiner. På toppen af byggepladsen skal betonpumper og betonbiler samarbejde om tiden og pladsen. Nede i byggegruben er det håndarbejdet og ordentligt værktøj, der er i fokus, når byggeholdet på godt otte mand pr. betonpumpe skal modtage, bearbejde og fordele betonen ud på en stor, lige flade.

–Arbejdet med bundpladen foregår over en periode på knap tre måneder, og ved årsskiftet er vi halvt færdige med den del af støbearbejdet, fortæller John Mihalech.

–Bundpladen bliver støbt i beton og skal i realiteten kunne bære hele byggeriet. For at forstærke betonen og dermed bundpladen armerer vi inden, vi støber.

Maskenet på kryds og tværs

–Armering foregår ved, at vi binder tusindvis af stålnet sammen på kryds og tværs. Hvert net er cirka ti meter langt og godt tre meter bredt og så tungt, at det skal hejses på plads med hjælp fra en kran.

–Vi begyndte arbejdet i det nordøstlige hjørne under hotellet. Derfra har vi arbejdet os ud langs bunden af byggegruben, hvor vi etapevis gør armeringen klar der, hvor de næste bundstøbninger skal finde sted, forklarer John Mihalech.

Armeringen består af tre lag, hvorefter betonen hældes i, og når den er hærdet, er bundpladen klar som fundament for bygningerne.

–Inden vi når til montagearbejdet, skal vi støbe de vægge, som står direkte på bundpladen. Derfra går det stærkt, fortæller John Mihalech og peger på de tegninger, der også viser, hvor de kommende kæmpekraner kommer til at stå.

–I første halvdel af januar bliver den første af i alt tre store kraner opstillet. Vi skal bl.a. bruge tårnkranerne til såkaldt elementmontage, som går i gang sidst i januar. Det er starten på den etape, hvor råhuset for alvor tager form, og bygningerne kan begynde at rejse sig fra bunden af byggegruben.


PAPIRØEN udvikles til et nyt bykvarter i hjertet af havnen. 

Her opføres ejerboliger, almene boliger, hotel, parkeringskælder i to etager, nye grønne arealer og markedshaller til butikker, restauranter, caféer og kulturliv. 

Velkommen i 2024!


Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen og Madeleine Kate McGowan / NXT